Pieslēgties

Tālr. 26 74 76 73

0 preces - €0,00
Grozs ir tukšs.

0

Mājas lapas lietošanas noteikumi

Termini un skaidrojumi

Lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura Interneta tīmeklī apmeklē elektronisko mājas lapu www.riepubaze.lv, kas ir oficiāla SIA „Trodo” mājas lapa (turpmāk tekstā- mājas lapa)

Mājas lapa – kompānijas SIA „Trodo” oficiāla pāstāvniecība internetā (tīmekļa lapu kopums ar vienotu dizainu un koncepciju, kas atrodas vienā tīmekļa serverī).

Hipersaite – grafisks attēls vai teksts mājaslapā vai elektroniskā pasta vēstulē, kas ļauj pāriet uz citu dokumentu, resursu vai vietni internetā; tā ir norāde (rinda) ar pilnu URL adresi uz vajadzīgo failu.

1. Mājas lapas lietošanas noteikumi

1.1 Šī mājas lapa ir oficiāls kompānijas SIA „Trodo” pārstāvis internetā, un tā noteikumi ir izklāstīti zemāk. Izmantojot mājas lapas pakalpojumus, atsauces, funkcijas un informāciju, lietotājs piekrīt zemāk norādītajiem noteikumiem. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, atturieties no šīs mājas lapas apmeklēšanas un jelkādu materiālu ielādēšanas no šīs mājaslapas.

1.2 „Riepu Bāze” pieder kompānijai SIA „Trodo”. „Riepu Bāzes” informācijas kopēšana vai lietošana bez īpašnieka SIA „Trodo” rakstiskas atļaujas nav atļauta. Mājas lapa „Riepu Bāze”, kā arī citi objekti no šīs mājas lapas, ir daļa no intelektuālā (rūpnieciskā) īpašuma un pieder īpašniekiem, tāpēc, lai izmantotu šos objektus un preču zīmes ir jāsaņem rakstveida piekrišana no to īpašniekiem.

1.3. Šīs mājas lapas dizainu un struktūru, kā arī citus elementus, kas ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas likumdošanas civilo tiesību aktiem, nedrīkst reproducēt (kopēt,atdarināt) jaunu informācijas objektu izveidei vai jebkādiem citiem, ar likumu aizliegtiem, nolūkiem ne pilnīgi, ne daļēji.

1.4. Bez SIA „Trodo” rakstiskas atļaujas nedrīkst kopēt attēlus, grafikas, audio vai video informāciju ar nolūku izvietot tos citās mājas lapās vai izveidot papīra vai magnētisko datu nesēju kopijas.

1.5. Šīs mājas lapas Lietotājam ir tiesības no tās lejuplādēt savā datorā sadaļu vai jebkuru citu materiālu kopiju vienā eksemplārā tikai personīgai un nekomerciālai izmantošanai ar nosacījumu, ka Lietotājs nekādā veidā nemainīs kopēto materiālu saturu, neizmantos tos cita darba vajadzībām, nerediģēs un nedzēsīs jebkuru informāciju par autortiesībām vai intelektuālo īpašumu. Šīs mājas lapas lietotāja vienreizējās lejupielādēšanas un izmantošanas tiesības nav atļauts nodot trešajām personām un tās var izbeigt vai atsaukt jebkurā laikā pēc SIA „Trodo” ieskatiem.

1.6. Lietotāji nedrīkst izvietot šajā majas lapā materiālus,kurus aizsargā autortiesību likumdošana, bez nepārprotamas autortiesību, tirdzniecības markas vai citu īpašuma tiesību īpašnieka atļaujas. Lietotājs, kas izvietojis šādu materiālu, būs vienpersonīgi atbildīgs par šādas rīcības izraisīto autortiesību vai īpašuma tiesību pārkāpumu.

1.7. SIA „Trodo” nekontrolē un nav atbildīgs par informāciju, lappusēm, citiem materiāliem un programmatūru mājas lapās, kurās ir hipersaites uz šo mājas lapu vai no šīs mājas lapas. Hipersaite uz šo mājas lapu vai no šīs mājas lapas nenozīmē, ka SIA „Trodo” apstiprina vai ieteic mājas lapu, uz kuru ir hipersaites, vai galvo par šādos saitos esošās informācijas, lappušu, materiālu vai programmatūras precizitāti, kvalitāti, drošību vai derīgumu.

1.8. SIA „Trodo” nav atbildīga par to mājas lapu lietošanu, uz kurām ir hipersaites.

1.9. SIA „Trodo” patur tiesības ierobežot hipersaites uz šo mājas lapu, ievērojot likumdošanas pieļaujamos mērus, un Lietotājs ar šo piekrīt nekavējoši izņemt vai iznīcināt jebkuru hipersaiti uz šo mājas lapu pēc „Riepu Bāze” rakstiska paziņojuma.

1.10. Šajā mājas lapā esošā vai no šīs mājas lapas ielādējamā informācija, lappuses vai citi materiāli tiek sniegti «kā ir» bez jebkādām garantijām no SIA „Trodo” puses.

1.11. SIA „Trodo” negarantē informācijas, lappušu vai materiālu precizitāti, atbilstību vai pilnīgumu un nav atbildīgs par iespējamām kļūdām vai nepilnībām. Lietotājs lieto šo mājas lapu, uzņemoties pilnu atbildību, un viņam jāveic pasākumi lai lappuses un citi materiāli nesaturētu vīrusus un citus kaitīgas iedarbības objektus. Šī mājas lapa var būt nesaderīga ar pārlūkprogrammu vai citu Lietotāja izmantoto programmatūru. SIA „Trodo” negarantē mājas lapas konstantu pieejamību, un šīs mājas lapas translācija var periodiski tikt pārtraukta jebkurā laikā un palēnināties.

1.12. Šī mājas lapa var saturēt datētu vai neprecīzu informāciju, un SIA „Trodo” var mainīt vai atjaunot informāciju bez paziņojuma. SIA „Trodo” neuzņemas nekādas saistības un pilnībā atsakās no jebkādiem pienākumiem atjaunot vai koriģēt mājas lapā esošo informāciju.

1.13 SIA „Trodo” nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas būs radušies šīs mājas lapas kļūdu vai nepilnību dēļ, un jebkuri mājas lapas Lietotāji, kuri izmanto šajā mājas lapā izvietoto informāciju, uzņemas pilnu atbildību par savu rīcību.

1.14. Ne SIA „Trodo” kompānija, ne tās partneri vai darbinieki nav atbildīgi par to lēmumu sekām, kas pieņemti pamatojoties uz šajā mājas lapā izvietoto informāciju.

1.15. SIA „Trodo” PILNĪBĀ ATSAKĀS SNIEGT JEBKĀDAS IZTEIKTAS VAI DOMĀJAMĀS GARANTIJAS SAISTĪBĀ AR ŠO MĀJAS LAPU, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR DOMĀJAMĀM PĀRDOŠANAS UN NOTEIKTĀ PIELIETOJUMA GARANTIJĀM.

1.16. SIA „Trodo” NAV ATBILDĪGA LIETOTĀJAM PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, IESKAITOT JEBKURUS TIEŠOS, NETIEŠOS VAI CITUS ZAUDĒJUMUS, KAS LIETOTĀJAM RADUŠIES IZMANTOJOT ŠO VAI JEBKURAS CITAS MĀJAS LAPAS, UZ KURĀM IR HIPERSAITES.

1.17. PIELIETOJAMĀ LIKUMDOŠANA VAR NEPIEĻAUT VISUS AUGSTĀK MINĒTOS IZŅĒMUMUS, UN TĀPĒC ŠIS PARAGRĀFS VAR BŪT PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI NEPIEMĒROJAMS LIETOTĀJAM.

1.18. Tiek saglabātas visas tiesības, kas nav uzskatāmi izklāstītas šajā dokumentā.

© 2015 Riepubaze.lv